Kvinnedagen 2017. Har kvinnedagen utspilt sin rolle?

Det er 8 mars, og kvinnedagen. Men det er det ikke mange blant dagens unge som er klar over lenger. Noen har nok hørt om dagen i samfunnsfagtimen på skolen – eller av foreldrene sine. Men ikke mange har gått i eller sett på et tog eller en apell denne dagen. Og det er heller ikke mange som vet hvilke saker som er på dagsorden på kvinnedagen 2017. Vet du?

Interessen og engasjementet for kvinnedagen er stadig synkende, og mange kvinner vet ikke hva det kjempes for, eller om det fortsatt er noe å kjempe for.

– Har vi det ikke bra nå da?, sier de.

Saker på dagsorden kvinnedagen 2017

Og det er kanskje grunn til å stille spørsmål ved nettopp dette. Har vi det ikke bra nå da? Er vi ikke så godt som i mål med likestillingen i Norge? Ut fra sakene på dagsorden kan det faktisk se slik ut. Saksoversikten under viser at det fortsatt er de gode gamle sakene om likelønn, voldtekt og sexkjøp som tas opp igjen. Videre er det noe om skiftarbeid, og håndheving av eksisterende regelverk. Vi kjemper ikke lenger for rettighetene, men om strengere håndheving av disse. En av sakene dreier seg om 6 timers arbeidsdag. Men dette er vel ikke først og fremst en kvinnesak. Eller kjemper vi for at kvinner skal ha kortere arbeidsdager enn menn? Og så er det noen saker som ikke angår norske kvinner, men som er mer internasjonalt orientert. Eksempelvis rett til skolegang for alle kvinner og rettferdighet i asylpolitikken.

 

Oversikt over saker kvinnedagen 2017

1) Kvinneliv er like viktig – likestilling i det medisinske systemet

2) Stopp pornokulturen og syke kroppsidealer- kjønnslepper skal ikke designes

3) Frihet til å være seg selv- ja til kjønnsmangfold

4) Stopp voldtektene – handling NÅ!

5) Håndhev sexkjøpsloven

6) Likestill turnus og skiftarbeid

7) 6 timers arbeidsdag med full lønnskompensasjon

8) Likelønn NÅ!

9) Støtt kurdiske kvinners kamp for demokratiske rettigheter!

10) Få slutt på netthetsen av kvinnelige debattanter!

11) Trygge aborter til all verdens kvinner

12) Antirasistisk kvinnekamp mot sosial kontroll og æreskultur

13) Ja, til rettferdighet i asylpolitikken

kvinnedagen

Rett skal være rett

Ingen tvil om at det er mange gode saker her. Og rett skal være rett. Selv om vi er kommet langt i likestillingspolitikken, så ser vi fortsatt kjønnsforskjeller for eksempel i arbeidslivet. Kvinnedominerte yrker kommer ofte dårligere ut av det både når det gjelder arbeidsforhold og lønn enn mannsdominerte yrker. Men det kan jo også tenkes at menn er flinkere til å smelle neven i bordet inne på sjefen sitt kontor, og forlange sine rettigheter. Det ligger mer til deres natur, mens kvinner ofte er høfligere og mer tilbakeholdte – noe det sjeldent blir rettigheter av.

Selvsagt skal vi være med på å forbedre rettighetene for utenlandske kvinner. Men det er kanskje grunn til å fundere litt over hvorfor en så stor del av programmet er tilegnet nettopp dette formålet. Dette arbeidet gjøres jo også gjennom andre kanaler og organisasjoner . Har vi rett og slett ikke nok å kjempe for her i Norge lenger? Er det derfor den norske kvinnedagen domineres av tradisjonelle og internasjonale saker?

Alt det mødrene har kjempet

Når dette er sagt, må vi selvsagt ikke glemme hvem som har gjort det mulig å stille disse spørsmålene. Generasjoner på generasjoner av kvinner som har lidd under urettmessig behandling og diskriminering. Som har kjempet og dødd i kampen om rettferdighet og likestilling. De skal ha vår respekt og ærefrykt. Og vi skal ikke glemme hva markeringen av 8 mars symboliserer.

Men kanskje det ikke er så respektløst at kvinner i dag ikke engasjerer seg så mye for kvinnedagen lenger. Det viser jo tross alt at kampen har ført frem, og at norske kvinner ikke lenger føler seg diskriminert.

Les også

Legg inn en kommentar