Feriepenger

Bestemmelsen om feriepenger av foreldrepenger finnes i folketrygdloven § 14-8.

Folketrygden dekker feriepenger av foreldrepenger med 10,2% av utbetalt ytelse for de første:

–          12 uker ved 100% dekning

–          15 uker ved 80% dekning.

Arbeidsgiver kan velge å dekke feriepenger utover dette, men får da ikke disse refundert fra NAV. Undersøk med din arbeidsgiver hvilken praksis de har på utbetaling av feriepenger.

Det er den som tar ut permisjon disse første 12 eller 15 ukene som mottar feriepengene. Dersom far velger å ta ut fedrekvote på et senere tidspunkt, vil det ikke utbetales feriepenger av hans stønadsperiode. Derfor er det viktig at far også undersøker hvorvidt arbeidsgiver utbetaler feriepenger for permisjonstiden.

Feriepengene fra NAV utbetales i mai hvert år.

Selvstendig næringsdrivende er ikke underlagt ferieloven og har derfor ikke rett til feriepenger.

 

Hva er foreldrepenger?

Hvem har rett til foreldrepenger?

Når starter permisjonen?

Hva får jeg utbetalt?

Dekningsgrad

Fedrekvote og Mødrekvote

Deling av foreldrepenger

Utsettelse og Gradering

Flerbarnsfødsler

Når kun far har rett til foreldrepenger

Søknadsfrister

Skjema

Hva skal arbeidsgiver gjøre?

 

facebook 3 twitter 3

Følg oss                    Følg oss