Flerbarnsfødsler

Antalle stønadsuker ved flerbarnsfødsler eller adopsjon av flere barn reguleres av folketrygdloven § 14-9 fjærde ledd.

Ved flerbarnsfødsler forlenges stønadsperioden med noen uker pr barn utover et:

–          5 uker pr barn ved 100% dekning

–          7 uker pr barn ved 80% dekning.

Disse ukene er veldig fleksible. Foreldrene velger selv om disse skal benyttes av mor eller far eller deles. De kan også benyttes som samtidig uttak av permisjon, dvs at mor har foreldrepenger og far disse ukene samtidig. I tillegg kan ukene benyttes innenfor de første 6 uker etter fødsel, som vanligvis er forbeholdt mor og hvor far ikke kan ta ut foreldrepenger. Fedrekvoten kan i tilfeller av flerbarnsfødsel også benyttes innenfor de første 6 ukene om ønskelig.

Dette er den eneste muligheten foreldrene har til å ta ut permisjon samtidig. Ved uttak av ordinære foreldrfepenger eller fedrekvote, kan foreldrepenger kun utbetales til en foreldre om gangen. Dersom foreldrene ønsker å være hjemme samtidig må da den ene foreldren f.els. ha ferie eller ulønnet permisjon mens den andre mottar foreldrepenger eller fedrekvote.

 

Hva er foreldrepenger?

Hvem har rett til foreldrepenger?

Når starter permisjonen?

Hva får jeg utbetalt?

Dekningsgrad

Fedrekvote og Mødrekvote

Deling av foreldrepenger

Utsettelse og Gradering

Flerbarnsfødsler

Når kun far har rett til foreldrepenger

Søknadsfrister

Skjema

Hva skal arbeidsgiver gjøre?

 

facebook 3 twitter 3

Følg oss                    Følg oss