Hva er foreldrepenger?

Foreldrepenger er en ytelse fra NAV som er ment å kompensere for tapt inntekt når en mor eller far går ut i permisjon i forbindelse med fødsel, eller adopsjon av et barn under 15 år.

Ytelsen er hjemlet i folketrygdelovens kapittel 14.

Foreldrepenger het før 010107 Fødselspenger, men dette er atså annet navn på samma ytelse.

Noen ganger forveksles foreldrepenger med svangerskapspenger som ikke er samme ytelse. Svangerskapspenger kan gis til friske gravide som ikke kan være i arbeid dersom dette medfører en risiko for fosteret, les mer under svangerskapspenger.

Dette er ikke en ytelse som krever at du fyller ut mange skjema. Du finner linken til skjemaet du trenger på disse sidene under skjema samt en orientering om søknadsfrister og hva det er viktig at du fyller ut.

Har du fortsatt spørsmål?

Husk at du anonymt kan stille spørsmål til oss! Klikk på  Kontakt oss, og send en epost med dine spørsmål.

 

Hva er foreldrepenger?

Hvem har rett til foreldrepenger?

Når starter permisjonen?

Hva får jeg utbetalt?

Dekningsgrad

Fedrekvote og Mødrekvote

Deling av foreldrepenger

Utsettelse og Gradering

Flerbarnsfødsler

Når kun far har rett til foreldrepenger

Søknadsfrister

Skjema

Hva skal arbeidsgiver gjøre?

 

facebook 3 twitter 3

Følg oss                    Følg oss