Hva skal arbeidsgiver gjøre?

I forbindelse med søknad om foreldrepenger, må du be din arbeidsgiver om å fylle ut skjemaet inntekts og skatteopplysninger. Du kan lese mer om dette under skjema.

I skjemaet skal arbeidsgiver oppgi at det er avtalt permisjon, tidspunkt for permisjon, inntekt, skattetrekk, stillingsprosent, avtalt ferie i permisjonstiden osv.

Du må vedlegge dette skjemaet sammen med søknaden når du søker om foreldrepenger. Dette gjelder for både mor og fars søknad. Noen arbeidsgivere vil kanskje stille seg skeptisk til å gi fra seg disse opplysningene i fare for at arbeidstaker skal korrigere disse før innsending til NAV. Da kan arbeidsgiver påta seg ansvaret for levering av søknaden. Du må da gi søknaden din til arbeidsgiver, som vedlegger nødvendige opplysninger og videresender til NAV. Det er viktig å være klar over at det er du som har rett til ytelsen som er ansvarlig for å sette fram krav om denne. Dersom din arbeidsgiver ikke fremsetter kravet i tide, risikerer du å miste stønadsdager. Les mer om frister for framsetting av krav.

Samme skjema benyttes for arbeisgiver som forskutterer lønn og skal sette fram krav om refusjon av foreldrepenger. Kravet må ikke frmsettes senere enn 3 måneder etter fødsel, da risikerer en redusert utbetaling.

Frister for fremsettelse av krav finnes i folketrygdelovens kapittel 22.

 

Hva er foreldrepenger?

Hvem har rett til foreldrepenger?

Når starter permisjonen?

Hva får jeg utbetalt?

Dekningsgrad

Fedrekvote og Mødrekvote

Deling av foreldrepenger

Utsettelse og Gradering

Flerbarnsfødsler

Når kun far har rett til foreldrepenger

Søknadsfrister

Skjema

Hva skal arbeidsgiver gjøre?

 

facebook 3 twitter 3

Følg oss                    Følg oss