Når starter permisjonen?

Permisjonsstart er regulert av folketrygdelovens § 14-10.

Permisjonen starter vanligvis 3 uker før termindato. Det vil si at dersom du har termin en torsdag skal første permisjonsdag være torsdag 3 uker tidligere.

Disse 3 ukene er lagt til permisjonen da det ikke anbefales at en arbeider de 3 siste ukene av svangerskapet. Det er imidlertid ikke ulovlig å arbeide lengre, men en vil ikke oppnå lengre permisjonstid etter fødsel ved å gjøre dette. Permisjonsdagene vil senest begynne å løpe fra 3 uker før termin.

Det er også slik at dersom du føder før termin, faller det som måtte gjenstå av disse 3 ukene bort. Det vil si at dersom du går ut i permisjon en onsdag og føder neste onsdag vil permisjonstiden bli 2 uker kortere. NAV kaller dette forbrukte dager, og hensikten skal være at alle skal ha den samme permisjonslengden fra fødselsdato. Dette er likevel ikke alltid tilfellet, for dersom du får barnet etter termindato vil ikke permisjonstiden bli lengre av den grunn. Permisjonstiden er et max antall uker avhengig av valg av dekningsgrad. En kan vel derfor si at for lengst mulig permisjon bør en føde på termindato, men det er vel ikke alltid dette den høygravide er mest opptatt av J

Det er også mulig å starte permisjonen tidligere enn 3 uker før termindato dersom noen skulle ønske eller ha behov for det. Det er mulig å starte permisjonen helt ned til 12 uker før termin. Dette vil heller ikke føre til lengre permisjon, men noen velger av ulike grunner å starte tidligere.

Et eksempel er dersom du skal ta keisersnitt og har fått oppgitt et dato for dette som er før termin. Da vil du gjerne starte permisjonen 3 uker før dato for keisersnitt for lengst mulig permisjon.

Eller det kan være at noen har problemer med opptjeningstiden. Dersom en har vært i jobb i 6 mnd og det fortsatt er 6 mnd til termin, vil en ha mulighet til å starte permisjonen tidligere for å få rett på ytelsen i stede for å motta fødsels engangsstønad.

Noen starter også permisjonen tidlig dersom de står uten arbeid mot slutten av svangerskapet og ønsker å være sikker på å unngå et inntektstap.

Ta kontakt med NAV og forhør deg om hva du kan gjøre dersom du er i en slik situasjon som beskrevet her.

 

Hva er foreldrepenger?

Hvem har rett til foreldrepenger?

Når starter permisjonen?

Hva får jeg utbetalt?

Dekningsgrad

Fedrekvote og Mødrekvote

Deling av foreldrepenger

Utsettelse og Gradering

Flerbarnsfødsler

Når kun far har rett til foreldrepenger

Søknadsfrister

Skjema

Hva skal arbeidsgiver gjøre?

 

facebook 3 twitter 3

Følg oss                    Følg oss