Søknadsfrister

Søknadsfrister eller rister for framsetting av krav er regulert i folketrygdlovens § 22-13

For å få rett til foreldrepenger, er det viktig og overholde NAV sine søknadsfrister. Dette er også viktig i forhold til å få pengene utbetalt til riktig tid.

NAV ønsker å motta søknaden ca 4 uker før permisjonsstart. Det vil st at mor søker om foreldrepenger 4 uker før hennes permisjon starter, og far søker 4 uker før hans permisjons starter. Les også når starter permisjonen? Dersom permisjonen skal gjennomføres i flere perioder, skal søknaden sendes inn 4 uker i forkant av første periode.

Dersom du/dere av forskjellige grunner er sent ute med å få sendt søknaden, så ikke fortvil. Dere beholder retten til foreldrepenger selv om dere ikke har sendt inn søkanden før barnet blir født. Det er midlertid viktig at det ikke går lenger enn tre måneder fra permisjonen starter til dere sender søknaden. Da risikerer dere å miste deler av stønadsperioden.

Dersom din arbeidsgiver forskutterer lønn under permisjonen, må arbeisgiver i tillegg sette fram et krav om refusjon av foreldrepenger fra NAV. Dette skjemaet kan sendes sammen med saøknad om foreldrepenger. Det er imidertid viktig at heller ikke denne søkanden kommer NAV i hende senere enn tre måneder etter at permisjonen starter. Dette fordi arbeidsgiver da risikerer å miste retten til refusjon for hele perioden.

Du finner de aktuelle søknadsskjemaene under Skjema

 

Hva er foreldrepenger?

Hvem har rett til foreldrepenger?

Når starter permisjonen?

Hva får jeg utbetalt?

Dekningsgrad

Fedrekvote og Mødrekvote

Deling av foreldrepenger

Utsettelse og Gradering

Flerbarnsfødsler

Når kun far har rett til foreldrepenger

Søknadsfrister

Skjema

Hva skal arbeidsgiver gjøre?

 

facebook 3 twitter 3

Følg oss                    Følg oss