Utbetalingsdato

Foreldrepenger er en ytelse som utbetales pr mnd jf folketrygdelovens § 22-10 annet ledd bokstav h.

Det er to måter å motta foreldrepenger på:

–          Arbeidsgiver forskutterer lønn og får pengene refundert fra NAV

–          Foreldrepengene utbetales direkte fra NAV til din konto.

Omtrent halvparten av arbeidsgivere forskutterer lønn under fødselspermisjon. Det er arbeidsgiver selv som velger hvorvidt de ønsker å forskuttere lønn, men de må ha en praksis som er lik for alle arbeidstakere. Dersom din arbeidsgiver forskutterer lønn vil du motta lønn på din vanlige lønningsdag.

Dersom arbeidsgiver ikke forskutterer lønn, vil du få foreldrepengene utbetalt direkte fra NAV. NAV har ikke en fast utbetalingsdato slik som arbeidsgiver. De sier imidlertid at foreldrepengene skal være på konto i slutten av hver måned og innen siste virkedag. Vi anbefaler derfor at har legger evt faste trekk fra dn konto til en av de første dagene i måneden slik at du er sikker på at pengene er kommet før baken trekker penger fra kontoen.

Hvorfor det ikke er en fast utbetalingsdato ska ha å gjøre med at NAV må ha tid til å rette opp saker hvor utbetaling av forskjellige grunner blir stanset.

Dersom du søker om foreldrepenger i henhold til den anbefalte tiden (ca 4 uker før permisjonsstart) skal pengene være på konto innen siste virkedag den måneden permisjonen starter. Dersom pengene ikke mottas, bør du kontakte NAV å undersøke hva årsaken til dette skyldes.