Vedtak

Når NAV har registrert at din søknad er mottatt, vil du få et en skriftlig bekreftelse på dette som også inneholder informasjon om at saksbehandlingstiden er 4 uker. De av dere som får forskuttert lønn fra arbeidsgiver under permisjonen må kanskje vente noe lengre enn 4 uker avhengig av saksmengden hos din NAV enhet.

Når saken er behandlet vil du få et skriftlig vedtak. Det er viktig at du leser gjennom og beholder dette vedtaket. Dette da NAV forutsetter at du får fått den informasjonen som framgår her. I vedtaket framgår det blant annet når ytelsen starter og slutter, valg av dekningsgrad, hvilken inntekt stønaden er beregnet etter og hvordan du kan søke om utsettelse eller gradering av ytelsen, i tillegg til en del generell informasjon.

Det kan være en fordel å orientere NAV i søknadsskjemaet om hvilke planer du har for gjennomføring av permisjonen selv om datoer foreløpig ikke er fastsatt. F.eks. kan du skrive at det er planlagt at far skal dele opp fedrekvoten, og gjennomføre denne med en dag pr uke – eller at du har planlagt å forskyve permisjonen med ferie. Dette fordi vedtaket i noen grad vil bli tilpasset den informasjonen du oppgir og du vil da motta informasjon om hvordan du kan gjennomføre permisjonen slik du ønsker.

Dersom du ikke har mottatt vedtak innen 2 mnd etter at du har søkt, anbefaler vi at du kontakter NAV og etterspør dette. Vedtak sendes til folkeregistrert adresse, og dersom du nettopp har flyttet, kan det være sendt til tidligere addresse.