Fra og med 1. juli blir det forbudt å dampe e-sigaretter på steder hvor det i dag er røykeforbud

1. juli 2017

Fra og med i morgen blir det forbudt med e-sigaretter på steder hvor det allerede er røykeforbud. Altså i lokaler og transportmidler hvor allmennheten har adgang.

Les også: Røyk er farligere enn snus

E-sigaretter

* Hovedgrunnen til at e-sigaretter kommer inn under «røykeloven» er at eksponering for damp fra e-sigaretter kan innebære helserisiko for enkelte sårbare grupper.

* Det som kommer ut av e-sigaretten danner en sky av små væskepartikler og organiske partikler, og kalles gjerne damp eller aerosol. Denne er trolig langt mindre skadelig enn sigarettrøyk, men det finnes stoffer i e-sigarettene som kan medføre helseskader og plager.

* E-sigaretter er mindre skadelig enn tobakksrøyking, men ikke uten helserisiko, ifølge Folkehelseinstituttets rapport

* Helserisiko ved bruk av e-sigaretter (fhi.no). E-sigaretter er et relativt nytt produkt, så man kjenner ikke de langsiktige konsekvensene ennå. Myndighetene ønsker ikke at unge skal begynne å bruke e-sigaretter.

* Forskningen hittil tyder på at e-sigaretter kan hjelpe røykere til å slutte.


Kilde: Helsedirektoratet

 

Standardiserte røykpakker og snusbokser

– I dag er det helt tilfeldig om det er tillatt å bruke e-sigaretter i det enkelte lokalet. Derfor er jeg glad for at vi får et nasjonalt forbud som vil beskytte utsatte grupper og hindre rekruttering av unge, sier Høie.

Fra samme dato gjelder det nye kravet om standardiserte røykpakker og snusbokser. Innpakning i mørkegrønn farge og standardisert skrift uten produsentens logo og designelementer skal gjøre det mindre fristende for barn og unge å begynne å røyke og snuse.

 

Les også: Hvorfor kjøper ikke røykere kartonger i Norge?

 

Legg inn en kommentar