Her er skøyteisen sikker

Her finner du oversikt over hvor skøyteisen er sikker i Stavanger og Sandnes.

Når er isen trygg?

Isen må være minimum 13 cm, og av god kvalitet, før kommunen åpner for ferdsel for folk på isen. Følg med på deres hjemmesider (Stavanger Kommune & Sandnes Kommune) og skilt rundt vannene.

Til deg som vil ut på isen

Vann med sikker is kan ha usikre eller åpne partier, for eksempel ved innløp eller utløp av bekker og langs kanten der det vokser vegetasjon. Noen av disse er merket med sperrebånd, men du må passe på selv også.

Gjør deg kjent med vannet og hvor de usikre partiene er. All ferdsel på isen skjer på eget ansvar.

Kommunene setter opp skilt med “Usikker is” når isen ikke er trygg. Da skal du hold deg på land selv om isen kan se trygg ut.

Kommunene måler ikke is på sjøen og skilter ikke langs sjøen. Vi fraråder ferdsel på sjøisen. Den er som regel svakere enn is på ferskvann.

Stavanger

I Stavanger er det kun Hindalsdammen som er trygg.

  • Status 02.03.2018: Isen er åpnet for ferdsel på Hindalsdammen. Isen er utrygg på alle andre vann i Stavanger.

Nyeste ismålinger i Stavanger

Vann Dato Istykkelse (cm) Status
Mosvatnet  2. mars Under 13 cm Usikker
Vannassen  2. mars Under 13 cm Usikker
Litle Stokkavatn  2. mars Under 13 cm Usikker
Store Stokkavatn  2. mars Under 13 cm Usikker
Hålandsvatnet  2. mars Under 13 cm Usikker
Breiavatnet  2. mars Under 13 cm Usikker
Hindalsdammen  2. mars 15 cm Sikker
Bergåstjern  2. mars Under 13 cm Usikker

Sandnes

To vann åpnes for ferdsel på isen.

  • Bråsteinsvannet og Stokkelandsvannet åpnes for ferdsel fredag ettermiddag (02.03.18)

Bråsteinsvannet  blir åpnet for ferdsel fredag ettermiddag etter at skilt om usikker is er fjernet.

Stokkelandsvannet blir også åpnet for bruk i løpet av ettermiddagen.

Stokkelandsvannet. Foto: Jarle Vines

Det settes opp noen sperrer blant annet ved utløpet til elva som går videre ned i Sandvedparken.

Gisketjernet er målt til 8 – 12 cm og isen er ikke sikker.

Sandnes kommune understreker at all ferdsel uansett godkjenning eller ikke, er på eget ansvar.

Ved bekkeutløp og områder med siv vil isen være ustabil og aldri være helt sikker.

Da er det bare å lete fram skøytene.

Legg inn en kommentar