Kampanje mot hodelus uke 35, 2016

I denne uken er det hodeluskampanje på skolen og i barnehagen.

Kampanjen kan gjennomføres ved at skoler og barnehager informerer foreldre og foresatte om hvordan man sjekker for og behandler hodelus.

Dersom sjekk og behandling for lus skjer samtidig, ser det ut til å redusere antall hodelustilfeller over tid. Foreldre og foresatte oppfordres derfor til å foreta lusesjekken helgen 3.-4. september, med fortløpende behandling dersom det er nødvendig. Hele familien bør undersøkes.
Hvis det oppdages smitte bør foreldrene varsle skole eller barnehage samt foreldre til barnets nære skole- eller fritidsvenner, slik at de også kan sjekkes og eventuelt behandles.

Hodelus: brosjyre

Hvordan smitter lus?

Lusesmitte skjer ved at lus, oftest voksne lus, kryper fra en person til en annen når hodene legges inntil hverandre. Hvis lusa kommer bort fra hodebunnen er det svært liten sjanse for at den vil kunne etablere seg på nytt. Den vil fort bli svak og overlever maksimalt 1-2 døgn. Vask av møbler, leker, kosedyr etc. er derfor unødvendig.

Det finnes likevel en viss mulighet for at lus kan spres med kammer og børster, og vask eller frysing av disse bør gjennomføres. Å låne hodeplagg av en med lus anbefales ikke, selv om sjansen for spredning med luer anses som liten.

Både voksne og barn kan få hodelus, men hodelus er mest vanlig blant barneskolebarn. Man kan få lus uansett hårtype.

Barn som nylig er smittet og voksne personer med lus mangler ofte symptomer som kløe og kan derfor utgjøre en viktig smittekilde. Hvis ikke alle i samme omgangskrets med hodelus behandles samtidig, er faren for gjensmitte stor.

Hvordan merker man at man har hodelus?

Kløe i hodebunnen er et vanlig tegn på hodelus. Lusas spytt inneholder stoffer som, når de kommer inn i huden, utløser kløe. Det er imidlertid ikke alle med lus som opplever kløe. Et annet symptom på lus er sår og infeksjoner i hodebunnen som følge av opprevne lusebitt. Et svart pulver, luseavføring eller tomme lusehuder, kan man av og til oppdage på hodeputen eller kragen.

Hvordan oppdage hodelus?

lusekam

En lusesjekk utføres ved hjelp av lusekam, forstørrelsesglass og godt lys. Vi anbefaler å fukte håret fordi dette hemmer lusenes bevegelse, slik at de ikke vil kunne smette fra ugredd hår og inn i allerede gredde deler av håret, og således hindre at vi får øye på dem. Legg et hvitt håndkle over skuldrene når du kjemmer vått hår, og sjekk både håndkleet og kammen for lus og egg. Lusene er små og et forstørrelsesglass vil være nyttig for mange. Du bør tørke kammen av på et papir. Eventuelle lus vil da tørke i løpet av et par minutter, og man vil se at de beveger seg.

Hovedtilholdsstedet til hodelus er i nakken, særlig i området bak ørene, og oppover mot issen, men de finnes ofte andre steder på hodet også. De fleste vil ha få lus (1-10), og grundig sjekk av alle steder på hodet er derfor viktig for å oppdage lusa.

Risiko for smitte reduseres ved jevnlig lusesjekk

Jevnlig lusesjekk er det beste midlet for å redusere antall tilfeller av hodelus. Folkehelseinstituttet anbefaler sjekk med lusekam minst en gang i måneden. Når hodelussmitte oppdages og behandles tidlig reduseres sjansen for å smitte andre.

lusesjekk

 

Kilde: Folkehelseinstituttet

 

facebook 3 twitter 3

Følg oss                   Følg oss

Legg inn en kommentar