Hva er egentlig DAB+?

Alt du lurer på om DAB: 13 spørsmål og svar

1. Hva er egentlig DAB?

– DAB er digital kringkasting av lyd (Digital Audio Broadcasting). Det innebærer at lyden kodes og kringkastes ut som datapakker, hvor flere kanaler får plass i samme signal. Når DAB-signalet når frem til radioapparatene pakkes lyden ut, og ved hjelp av en meny på apparatet kan man velge hvilken kanal man ønsker å lytte til. Med digital kringkasting blir lyden støyfri, samtidig som teknologien gir plass til flere kanaler enn hva FM har mulighet for.

2. Hva er forskjellen på DAB og DAB+?

– DAB+ er en videreutvikling av DAB. DAB+ ble lansert på verdensmarkedet i 2007 og er den tekniske standarden som Europa tar i bruk. DAB+ er kort fortalt en teknologi som gir plass til dobbelt så mange kanaler som DAB i de samme sendenettene. Mange bruker betegnelsen DAB om begge formater – selv om DAB+ har vært normen i flere år. Det selges ikke lengre gammel-DAB i butikkene. Mer enn 90 prosent av alle digitale radioer som er solgt i Norge er DAB+, sier Torvmark, og legger til:

– I dag sendes flere kanaler i DAB+, og fra onsdag 11. januar vil alle NRKs radiokanaler bli sendt i dette formatet. Alle DAB-radioer som selges i dag har både DAB, DAB+ og FM.

3. Hvorfor fortsetter man ikke bare med FM-radio?

– Det er krevende og dyrt å drive kringkasting når man skal nå ut i hele Norge. Det koster like mye å drive de gamle FM-nettene som det koster å drive de moderne DAB-nettene, forskjellen er at DAB gir plass for fem til åtte ganger så mange kanaler. Fortsatt drift av FM-nettene ville i tillegg medført store investeringer til vedlikehold. Kringkasterne har prioritert dobbeldistribusjon for å gi lytterne tid til omstilling, men over tid er det bedre å bruke pengene på mer innhold og større kanaltilbud enn å sende doble signaler.

DAB-EKSPERT: Ole Jørgen Torvmark i Digitalradio Norge svarer på spørsmål om DAB. Foto: Digitalradio Norge

4. Hvorfor ikke nettradio?

– Nettradio er en spennende radioplattform som åpner opp for nisjer fra hele verden, og dermed gir et godt supplement til tradisjonell radio. Radio via internett mangler derimot nødvendig beredskapsevnen og tilstrekkelig til å imøtekomme alle samtidige radiolyttere i Norge. Til dette trenger vi kringkasting. Kringkastingsteknologiene DAB og FM deler egenskapene som sikrer at lytterne kan høre radio overalt, enkelt, gratis og uten kapasitetsbegrensninger. Disse egenskapene, som har formet radio og hvordan den brukes gjennom alle år, er det ingen andre teknologier som ivaretar på en tilfredsstillende måte.

5. Hvor mange får inn DAB-signaler?

– 99,7 % av befolkningen har dekning av NRKs kanaler, mens 92,8 % av befolkningen har dekning av de kommersielle radiokanalene, ifølge tall fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

6. Hvordan vet jeg at et sted har DAB-dekning?

– Ved å sjekke dekningskartet på Radio.no (radio.no/dekning).

7. Hvor god er DAB-dekningen langs veiene og i tunneler?

– DAB-dekningen langs veiene er målt av Nkom til å være bedre enn FM. I tillegg har bilister med DAB et langt større utvalg av radiokanaler, på landsbasis er det i dag fem ganger så mange radiokanaler på DAB som på FM. Statens Vegvesen, som har ansvaret for kringkasting i tunneler, har bekreftet at alle tunneler med FM skal få DAB før FM slukkes i de ulike delene av landet. Med DAB i tunnelene kan man høre alle radiokanalene, ikke bare P1, slik det er med FM i de fleste tunnelene i dag.

tiny-c31

8. Hva er service following/kanalforfølgelse?

– Det en funksjon som gjør at radioapparatet automatisk skifter frekvens når du kjører rundt i landet. For å kunne ha distriktssendinger er NRKs DAB-nett delt opp i ulike regioner. Når du kjører ut av en region og inn i en annen, må radioen skifte frekvens. Bilradioer med «service following» gjør det automatisk. Dersom radioen ikke har denne funksjonen eller den er skrudd av, må du skifte manuelt.

Torvmark forklarer videre at de kommersielle kanalene sender på samme frekvens over hele landet, og har dermed ikke behov for denne funksjonen. Andre navn på service following er «DAB to DAB» og «strongest frequency».

Om en flytter seg til en ny region vil en få frem de aktuelle frekvensene ved å oppdatere kanallisten på radioen.

Les også BEST I TEST! DAB Radio i Budsjettklassen

9. Hva er den enkleste måten å få DAB i bil?

– Den enkleste måten å få DAB i bilen er for de fleste å installere et adapter. Noen vil foretrekke å skifte hele bilradioen.

 

10. Er det forskjell på lydkvalitet og dekning med et adapter sammenlignet med en DAB-radio?

– Det som er avgjørende for et godt radiomottak er antennen, uansett om man bruker en bilradio med DAB eller et DAB-adapter. En utvendig DAB-antenne vil alltid gi best resultat, men en riktig montert innvendig vindusantenne vil for de aller fleste være en god nok løsning. Lydkvaliteten er i utgangspunktet den samme uavhengig av om du bruker en bilradio med DAB eller et DAB-adapter. Men dersom man overfører lyden fra adapteret til bilradioen via FM, så kan man oppleve noe dårligere kvalitet. Har man mulighet til å bruke en lydinngang (AUX / line in) så gir dette det beste resultatet.

 

11. Hvor god er DAB-dekningen til sjøs?

– NRKs DAB-nett er utbygd for å dekke minst 50 km ut i havet. Måleturer som NRK har gjennomført sammen med Redningsselskapet bekrefter dette, men viste også at dekningen flere steder når enda lengre ut.

12. Hva gjør man med gamle FM-radioer?

gammel-radio

– En kjøkkenradio vil nok de fleste bytte ut med en ny DAB-radio, men for hifi-/stereoanlegg og eldre radioklenodier kan en DAB-adapter gi apparatet et nytt radioliv. Radio som ikke lenger brukes skal ikke kastes, men leveres til gjenvinning. Da blir 99 % av materialene gjenvunnet.

13. Er Norge det eneste landet som går over til DAB?

– Det mange land som satser på DAB som fremtidens ryggrad for radiodistribusjon. Om lag 40 land har DAB-sendinger i dag. Norge er første land i verden som slukker de nasjonale FM-sendingene, men flere andre land digitaliserer også radioen med en målsetning om å stenge FM, som for eksempel Sveits, Storbritannia og Danmark.

denver_dab-43cplus_white_radio_portable-14880709-frntl

 

Kilde: VG Partnerstudio

Legg inn en kommentar