Hadde lappen i 58 minutt før han mistet den

For noen dager siden kunne blant annet VG fortelle om Sindre Robertsen på 18 år som mistetSindre lappen bare 58 minutt etter at han hadde fått den. Sindre er bilmekaniker og jobber i tillegg på en bensinstasjon. Han er med andre ord svært interessert i bil, og kjøpte bil allerede som 16 åring. I dag har han 2 biler, og så nok veldig frem til å få lappen slik at han kunne kjøre dem!                                                      Foto: RUNE STOLTZ BERTINUSSEN

Ble stoppet i laserkontroll

Sindre mistet lappen fordi han ble stoppet i laserkontroll. Når dette skjedde hadde han problemer med at bilen gikk ujevnt, og trodde dette kunne skyldes kondens i drivstoffet. Han akselererte for å se om han kunne få den i over 3000 omdreininger. Da han ble stanset var han derfor klar over at han hadde kjørt litt for fort, men han trodde ikke at han hadde kjørt såå kort. Lasermålingen viste 84 km/t i en 50 sone, og lappen ble inndratt på stedet. Nå kan han ikke en gang kjøre moped slik han kunne før.

 Burde vi innført innkjøringstid?

Denne saken oppfattes som urimelig. Alle vet at 18 åringer som nettopp har fått lappen gjerne vil «teste» bilen litt. De er ute å kjører alene for første gang. Uten en voksen ved siden av som forteller dem hva de skal gjøre og hva de gjør feil hele tiden. Det er en enorm frihetsfølelse.

Vi vet også at de som nettopp har tatt lappen kjører veldig mye den første tiden nettopp fordi det er nytt og spennende. Og da er jo risikoen for å bli tatt for en eller annen forseelse langt større enn ellers. Etter et par måneder kjører disse ungdommene både sjeldnere og antakelig mer forsiktig. Da har de også fått såpass erfaring at de har blitt tryggere sjåfører.

Kanskje vi burde innføre en innkjøringstid hvor man de første par månedene får mildere reaksjoner på enkelte mindre overtredelser av regelverket. Vi ser jo at rettsapparatet og samfunnet for øvrig alltid skåner førstegangsforbrytere av andre slag. En ung førstegangsforbryter blir som regel aldri dømt til lovens strengeste straff. I noen tilfeller slipper de til og med straff. Det blir i hver fall i alle andre saker gjort en vurdering. Men aldri i trafikksaker. Hvorfor ikke?? Selvsagt skulle ikke Sindra ha kjørt i 84 km/t i en 50 sone. Men som helt fersk sjåfør burde han ha sluppet fra det med en advarsel, noen prikker og kanskje en bot.

Eldre sjåfører er mer trafikkfarlige

Og hvis det er trafikksikkerhet som er argumentasjonen for å inndra lappen i denne saken, så bør man kanskje heller se nærmer på noen av de eldre sjåførene på veien. De som tok lappen for 30 år siden og knapt husker en trafikkregel lenger. De som ikke kan kjøre i rundkjøringer fordi det fantes ikke rundkjøringer når de tok lappen. De har problemer med rygging, lukeparkering og hvis de bruker blinklys så er det helt tilfeldig når og hvordan de blinker. I tillegg har de begynt å føle seg utrygge i stor fart, og medfører at de gjerne ligger under fartsgrensen og skaper kø. Alt dette utgjør en langt større trafikkrisiko enn en nyutdannet sjåfør som trykker litt for hardt på gasspedalen. Og det gjennomføre ingen form for å kontroll av eldre sjåfører i forhold til trafikkunnskaper og kjøreferdigheter!

Bare kontroller som gir penger i kassen

Det gjennomføres i det hele tatt ikke mange former for trafikkontroller som ikke har som formål å skaffe penger i statskassen. Det er stort sett bare fartskontroller som gjennomføres på veiene, og noen promillekontroller. Diss kontrollene innbringer stor pengesummer i statskassen. Det kan virke som om det er den eneste formen for trafikksikkerhet de er opptatt av. Og da står de ofte å gjemmer seg på strekninger med gode veier, hvor det ikke er spesielt farlig for omgivelsene å kjøre litt fort. Tekniske kontroller er sjeldne. Disse er mer tidkrevende og det blir lengre mellom bøtene.

Vi sympatiserer med Sindre. og ønsker ham lykke til med nye førerprøver. Håper virkelig han får beholde lappen mye lengre neste gang!!

facebook 3 twitter 3

Følg oss                  Følg oss

 

Legg inn en kommentar