Nå kommer skattepengene

Når blir skatteoppgjøret ubetalt?

Dette er kanskje det spørsmålet som flest lurer på i forbindelse med skattepenger. Det som er avgjørende i forhold til når skattepengene kommer er om du har levert selvangivelsen i tide, om du per selvstendig næringsdrivende eller om du har andre forhold rundt din privatøkonomi som skattetaten ønsker å granske nærmere. Selvfølgelig er det andre forhold som også kan være avgjørende.

Du blir varslet på e-post/sms når skatteoppgjøret ditt er klart. Første pulje får oppgjøret 21. juni. Deretter blir det løpende oppgjør frem til 25. oktober.

Er du lønnsmottaker eller pensjonist og leverer skattemeldingen på papir, får du skatteoppgjøret ditt tidligst i august.

Her kan du finne dato for skatteoppgjøret

Den datoen skatteoppgjøret ditt er datert med, er datoen du tidligst vil motta skattepengene. Vær obs på at det kan ta inntil tre uker etter denne datoen før pengene faktisk utbetales.

Noen må vente lenger på skattepengene enn andre

Ifølge Skatteetaten er det generelt slik at jo mer komplisert skattemelding du har og jo flere vedlegg, jo lengre tid kan det ta å behandle den. De nevner blant annet at hvis du har skrevet inn merknader i post 5.0, kan det føre til at du får ditt oppgjør senere.

Andre grunner til at skattepengene blir forsinket, er:

  • Du er oppført med feil kontaktinformasjon og har derfor ikke fått varsel om skatteoppgjør. Sjekk dette på norge.no.
  • Du er næringsdrivende, eller ektefelle av næringsdrivende. Det gjelder også næringsdrivende som er registrerte e-brukere. Denne gruppen får oppgjøret sitt tidligst 2. august og senest 25. oktober.
  • Du er lønnstaker/pensjonist og leverte skattemeldingen på papir. Da får du skatteoppgjøret tidligst 2. august og senest 25. oktober.
  • Du er lønnstaker/pensjonist som har søkt om utsettelse for å levere skattemeldingen.
  • Du har benyttet deg av leveringsfritaket (stille aksept), men sendt inn vedlegg til skattemeldingen på papir i tillegg.
  • Du har ikke oppgitt boligopplysninger i skattemeldingen din. Dette kan du sjekke opp og rette selv ved å sende inn skjema RF-1282.
  • Du og ektefellen din skattlegges sammen, og din ektefelles skattemelding krever manuell saksbehandling. Ektefeller får ikke skatteoppgjøret sitt før begges skattemeldinger er ferdig.
  • Du er kildeskattyter eller upersonlig skattyter (for eksempel et AS), og får som vanlig oppgjøret ditt til slutt; 25. oktober.
  • Din skattemelding er tatt ut i kontroll. Skatteetaten tar stikkprøver, og disse er altså tilfeldig valgte skattemeldinger.

 

Legg inn en kommentar