Norske Navnedager

Vet du når du har navnedag? Vi har laget en oversikt over norske navnedager måned for måned.

Navnedagene ble innført i Norge av Almanakkforlaget i 1988. Listen ble revidert i 1998, 2010 og 2014 og inneholder fra 2014 868 navn, med en svak overvekt av kvinnenavn. Alle årets dager bortsett fra 1. januar, 29. februar og 25. desember har tilhørende navn. Det skal også legges til 10 utenlandske navn fra 2017.

Fakta om norske navnedager

  • Navnedagskalenderen inneholder 854 navn etter siste revisjon.
  • Alle dager i året, unntatt 1 nyttårsdag og 1. juledag, har navnedager.
  • Grunnlaget for navnekalenderen er kirkelige minnedager, gamle merkedager(på primstaven), noen få kjente nordmenn og svensk praksis. Navnene er valgt ut etter antall bærere i følge SSBs lister.
  • Navnedagskalenderen er utviklet av Almanakkforlaget samarbeid medSeksjon for navnegransking ved Universitetet i Oslo.
  • Professor Kristoffer Kruken utviklet den første navnedagskalenderen. Denble utgitt i 1989. Han gjorde også første revisjon i 1999.
    Forsker Solveig Wikstrøm har ansvar for andre reviderte utgave.

Velg den måneden du vil se nærmere på her:

januar februar mars april mai juni juli august september oktober november desember