Hva om PC en din får løsepengevirus?

Har du hørt om løsepengevirus?

Her får du informasjon om:

  • hva et løsepengevirus er
  • hvordan kan man bli angrepet
  • hvordan du kan oppdage et mulig angrep
  • hva skal du gjøre hvis du mistenker et angrep

Hva er et løsepengevirus?

Løsepengevirus går ut på at filene dine, for eksempel dokumenter, låses ned. Du blir deretter bedt om å betale en sum penger for å få tilgang til filene igjen.virus2

  • Filene låses med kryptering, slik at det kreves et passord for å låse dem opp.
  • Uten backup av filene et annet sted, kan de være tapt for alltid.
  • Et slikt angrep omfatter alle filene du har tilgang til.
  • Det er ikke gitt at du får tilbake filene selv om løsepengene betales.

Hvordan kan man bli angrepet?

Et typisk angrep kan arte seg som en ordinær e-post med et vedlegg — gjerne fra ukjent avsender, men det kan også komme fra noen du kjenner.

Vedlegget vil ofte fremstå uskyldig, som for eksempel en ZIP-fil, men det kan også være andre filtyper.

Hvis vedlegget åpnes, aktiveres viruset og filene dine låses umiddelbart. For å redusere mistanke kan det hende at det også åpnes en reell fil, som et dokument.

Hvordan kan du oppdage et mulig angrep?virus1

Det viktigste du kan gjøre for å beskytte deg selv og evt arbeisgiver, er å være varsom med hvilke vedlegg du åpner.

I Outlook kan du se hele filnavnet på vedlegg, for eksempel: invoice_225925.pdf

I eksemplet over er invoice_225925 filnavnet og pdf filtypen.

Før du åpner et vedlegg er det viktig at du ser på filtypen og kun åpner filer med kjente filtyper (f.eks.: .docx, .xlsx, .pptx, .png, .pdf).

Aldri åpne filer med filtyper du ikke kjenner til. Vær også varsom med filer som er pakket inn i ZIP-filer, da man ikke like lett kan gjenkjenne filtyper i en ZIP-fil.

Hva skal du gjøre hvis du mistenker et angrep?

Det beste vi kan gjøre for å forebygge denne type angrep og annen skadevare er å være kritisk til hvilke filer vi åpner og hvor vi beveger oss på nettet.

Her har jeg brukt et infisert e-post-vedlegg som eksempel, men viruset kunne like gjerne kommet fra et nettsted eller en nedlastet fil.

Hvis du tror du kan ha fått et virus, eller hvis antivirus-programmet melder fra om et problem, bør du koble deg fra internett så snart som mulig. Dersom du ikke e spesielt IT kyndig selv, bør du deretter kontakte IT kyndig hjelp. Kanskje du har en avtale om assistanse der du kjøpte PC en.

Mer informasjon

Her er en artikkel om temaet fra NorSIS: Cryptolocker på fremmarsj i Norge (norsis.no).

Her er en interessant film som viser hvor sofistikert datavirus kan være designet  Stuxnet: Anatomy of a Computer Virus (vimeo.com).

Les også:
Hvem er disse hackerne
Skytjenester og jobbdokumenter
Hvilke apper har sugerør inn i mobilen din?
Janne tester apper

Vi blir veldig glade dersom du vil følge oss på Facebook eller Twitter

facebook 3 twitter 3

Følg oss                   Følg oss

 

Legg inn en kommentar