Regelverk for private droner

Droner er blitt veldig populært. Og nå ser vi dem overalt. Klart de er tøffe! Men noen ganger kan det være irriterende når privatpersoner skal bruke de bråkete dronene sine til å filme med på folksomme steder. Og det er ikke sikkert at det er lovlig heller. For selv om mange ikke er klar over det, finnes det et ganske omfattende regelvert for bruk av private droner.

Regelverk for droner

Det finnes to typer regelverk for droner. Et for profesjonelle og et for privatpersoner. Men det er ikke alle som er klar over at disse reglene finnes, og det er usikkert hvorvidt disse reglene i noen særlig grad blir håndhevet. Men detter er det etter hvert blitt et større fokus på, og vi må nok regne med at det vil bli vanskeligere å bruke private droner overalt, slik folk gjør nå.

Reglene for bruk av provate droner finner du i denne forskriften. Forskriften gjelder alle luftfartøy som ikke har fører. Og den er noe komplisert. Her har vi sammenfattet noen av reglene:

droner

  • Når du flyr din private drone må du holde deg 50 meter unna andre personer, biler og bygninger. Det vil si at de fleste av oss ikke kan fly dronen i sin egen hage, fordi det da vil være mindre enn 50 meter til naboen.
  • I folkemengder større enn 100 personer, må du holde en avstand på minst 150 meter. Det vil si at bruk av private droner til å filme konserter, festivaler og lignende er forbudt.
  • Det er kun tillatt å fly på dagtid.
  • Du må ha ansvarsforsikring.
  • Flyvning av private droner innenfor en 5 km radius fra nærmeste flyplass er forbudt. Det vil si at bruk av private droner er forbudt i mange av landets byer som har lokal flyplass. Eksempelvis i Bodø, Tromsø, Kristiansand og områder rundt Stavanger. Byene er mange flere enn disse.
  • Kommersielt bruk av kamera på dronen er forbudt.

Fremtidens droner

Dronen er selvsagt fantastisk teknologi som er kommet for å bli. Vi må nok forberede oss på å se droner i forskjellige tjenester fremover. Noen oppgaver kan de nemlig løse raskere og billigere enn dagens ordninger. For eksempel har Amazon utviklet en en postbud-drone som leverer pakker rett hjem på døren. Det er også utviklet en baywatch-drone. I en konkurranse med badevakten klarte dronen jobben på 22 sekunder mot badevaktens 91 sekunder. Og det kan jo tenkes at disse mellomliggende sekundene i en gitt situasjon kan være livreddende.

I denne videoen ser du hvordan det tenkes et en drone med hjertestarter kan fungere som en ambulanse:

For strengt regelverk?

Når droner er allemannseie, er det åpenbart behov for et regelverk. Vi kan jo faktisk ikke ha dem flygende over alt. Og hva med kameraene? Uten regler vil vi alle måtte finne oss i å bli iakttatt fra luften av hvem som helst. Men kan regelverket likevel være for strengt på noen punkter? I hvert fall med tanke på at de gjeldende reglene gjør bruk av private droner forbudt i store deler av Norge. Det blir spennende å følge denne utviklingen videre!

 

facebook 3 twitter 3

Følg oss                   Følg oss

Legg inn en kommentar