Vits – Den årlige roregattaen

Et stort norsk oljefirma og et japansk firma bestemte seg for å utkjempe en årlig roregatta med hvert sitt åttemannslag. Begge mannskapene trente systematisk, og dagen før roregattaen var begge lagene i toppform. Japanerne vant med et forsprang på 1 km.

malseil

Etter nederlaget var moralen på bunn-nivå hos det norske laget. Toppledelsen besluttet raskt at de neste år skulle vinne roregattaen, og etablerte en prosjektgruppe som skulle undersøke hva som egentlig var problemet. Med utgangspunkt i en rekke omfattende analyser oppdaget prosjektgruppen at japanerne brukte syv mann til å ro og en mann til å styre, mens det norske laget hadde en mann som rodde og syv mann som styrte. Da krisen ble oppdaget, viste det norske firmaet sin beundringsverdige handlingskraft: De engasjerte et konsulentfirma som skulle undersøke strukturen i det norske laget nærmere. Etter flere måneders arbeid kom ekspertene frem til en konklusjon: Det var for mange som styrte og for få som rodde. På bakgrunn av konsulentrapporten ble det umiddelbart gjennomført forandringer i lagstrukturen. Nå fikk det norske laget fire styrmenn, to overstyrmenn, en styreformann og en roer. Dessuten ble det innført et poengsystem for å motivere roeren, ut fra tankegangen om at han ville yte bedre hvis man utvidet arbeidsområdet hans og ga ham mere ansvar.

Neste år vant japanerne regattaen med et forsprang på 2 km. Det norske firmaet avskjediget roeren med henvisning til dårlig arbeidsinnsats, og betalte deretter ut bonus til ledelsen for anstrengelsen de hadde lagt ned i prosjektet. Konsulentfirmaet utarbeidet deretter en ny analyse hvor de konkluderte med at taktikkvalget hadde vært riktig, og at motivasjonen var god, og at det derfor måtte være materiellet som måtte forbedres.

roregatt

Nå er det norske firmaet i ferd med å få utviklet en ny båt.

 

God helg!

 

facebook 3 twitter 3

Følg oss                   Følg oss

Legg inn en kommentar