Jeg sier opp NRK-lisensen

Jeg ser sjelden eller aldri på TV. Det siste året har jeg hatt Viaplay og kun sett serier og filmer her. Jeg vil ikke lenger betale for noe jeg ikke bruker. Så nå sier jeg opp NRK-lisensen!

Hvem må betale lisens?

Alle husstander med fjernsynsmottaker. Uansett om du bruker den eller ikke. Uansett om du ser på NRK eller ikke.

NRK-lisensen er en avgift for å ha fjernsynsmottaker.

Hva er fjernsynsmottaker?

Alt utstyr som inneholder en “tuner”, som kan ta i mot fjernsynssignaler og videreformidle dem direkte.
I praksis: Alt med antenneinngang. TV, DVD-opptaker, dekoder-boks eller PC med TV-kort.

Hva er ikke fjernsynsmottaker?

Utstyr uten tuner.
Apple TV, PC uten TV-kort, Chromecast, PC-skjermer.

Hvordan slippe NRK-lisens?

Dersom du plomberer antenneinngangen på din flatskjerm, så har du per definisjon ikke lenger en fjernsynsmottaker.

TV-en vil etter plombering anses som en monitor på lik linje med PC-skjermer, og ikke være lisenspliktig. Men som sagt: Fjernsynsmottaker betyr ikke bare TV-er. Så har du en plombert TV, men fortsatt en annen boks med antenneinngang, er du like langt. Da må også denne plomberes.

nrk-lisensen

Hva er plombering?

Plombering betyr å endre enheten rent fysisk, så du ikke lenger kan plugge inn TV-kabelen.
Det fylles inn et stoff i antenneinngangen.

Si opp NRK-lisensen

Når TV er ferdig plombert, er det bare til å si opp NRK-lisensen. Skjema finner du her.
De kan kreve skriftlig dokumentasjon på plombering. Dette papiret får du fra verkstedt som har gjort arbeidet.

Husk at lisensen forhåndbetales. Og du må betale for hele perioden du er inne i.
Ny termin begynner 1. juli og 1. januar. Skal du slippe lisensen for neste termin, må du altså plombere før 1. juli

Ferdig plombert

Jeg har i dag vært hos Hesbynett å plombert mitt tv.
Nå har jeg ikke flere apparater som kan motta fjernsynssignaler hos meg.
Men jeg fikk tips om å dobbelsjekke dette med NRK. Jeg kan ha et gammelt TV registret på meg, som jeg ikke lenger har.

Ønsker du å gjøre det samme, må du skynde deg. Ny termin begynner 1. juli.

 

facebook 3 twitter 3

Følg oss                   Følg oss

 

1 comment for “Jeg sier opp NRK-lisensen

 1. Grete
  29. juli 2016 at 23:52

  NRK feilinformerer det norske folk; Lisens gjelder fjernsynsmottaker i bruk!

  Ihht norsk lov har alle rett til å eie en fjernsynsmottaker og ihht forskriftene har de samme rett til å sette bort mottakeren for dermed å slippe lisens.

  Ҥ 9.Mottaker ikke i bruk
  Når mottaker ikke lenger er i bruk, må skriftlig melding sendes NRK straks og før ny termin begynner. I motsatt fall må avgift betales på forskriftsmessig måte.
  Det gis ikke refusjon for innbetalt kringkastingsavgift.
  Ønsker en fortsatt å beholde fjernsynsmottakeren, må det i meldingen gis erklæring om at den er satt bort og ikke vil bli tatt i bruk igjen før NRK er underrettet om dette, se § 6.
  Dersom NRK ønsker det, skal det også være adgang til å plombere mottaker og/eller antenneinntak.”

  NRK opplyser på sine sider at alle som eier/leier/låner må betale uansett hva fjernsynsmottakeren brukes til. Den lisensbelagte tuneren kan meg bekjent ikke brukes til annet enn å omforme de bakkesendte signalene.

Legg inn en kommentar