Sprit, Øl, Røyk og Snus blir dyrere i 2017

Mange av velgerne til det mørkeblåe Fremskrittspartiet, har nok sett frem til billigere alkohol og røyk som partiet er i regjering. Denne avgiftspolitikken har tross alt preget partiets valgkamp i årevis. Men til tross for at Siv Jensen nå er finansminister, må vi nok forberede oss på at både sprit, øk, røyk og snus vil bli dyrere i 2017.

To prosent dyrereavgift1

I statsbudsjettet fra regjeringen settes avgiftene på alkohol og tobakk opp med ca to prosent. Dette er i følge regjeringen for å møte den forventede prisveksten i samfunnet for øvrig. Det vil si at prisene på disse varene vil tilsvare den samme som i dag i forhold til andre varer.

AS Norge tjener mye på avgifteneavgift2

Det er ikke småpenger AS Norge drar inn på avgiftene i forhold til alkohol og tobakk. I 2017 forventes det en inntekt på 7 milliarder fra avgiftene på tobakk, og 13 milliarder kroner fra avgiftene på alkohol. Vi snakker altså om til sammen 20 milliarder kroner.

Så kanskje vi likevel har råd til sykehusoppholdene til de som pådrar seg alvorlige helseskader av disse produktene.

 

Avgifter på tobakk

Slik foreslås tobakksavgiftene å endres fra og med neste år:

2016-regler forslag 2017
Sigarer, kr/100 gram 250 255
Sigaretter, kr/100 stk. 250 255
Røyketobakk, kr/100 gram 250 255
Snus, kr/100 gram 101 103
Skrå, kr/100 gram 101 103
Sigarettpapir, kr/100 stk. 3,82 3,9

 

Avgifter på alkohol

Slik foreslås alkoholavgiftene å endres fra og med neste år:

2016-regler Forslag 2017
Brennevinsbaserte drikkevarer over 0,7 vol.pst., kr/vol.pst. og liter 7,31 7,46
Annen alkoholholdig drikk fra 4,7 til og med 22 vol.pst., kr/vol.pst. og liter 4,76 4,86
Annen alkoholholdig drikk til og med 4,7 vol.pst., kr/liter
a) 0,0  – 0,7 vol.pst.
b) 0,7 – 2,7 vol.pst. 3,27 3,34
c) 2,7 – 3,7 vol.pst. 12,29 12,54
d) 3,7 – 4,7 vol.pst. 21,29 21,72

 

 

facebook 3 twitter 3

Følg oss                   Følg oss

 

Legg inn en kommentar