Trafikkreglene: Kan man gå på rød mann?

Hvordan er egentlig trafikkreglene for gående?

Nesten daglig krysser jeg en hovedvei med lysskilt.
Er det ikke biler i nærheten, krysser jeg overgangen selv om det er rød mann. Kan jeg risikere å få bot ved å gå på rød mann?

Trafikkreglene for bil

Alle vet at det ikke er lov å kjøre på rødt lys. Dersom man bryter denne trafikkregelen og blir tatt, får man et forelegg på 5.200,- + 3 prikker. Det blir rett og slett en dyr affære.

rødt lys

Fun fact:
Visste du forresten at dersom man ikke stopper for en fotgjenger som skal krysse et gangfelt, kan dette koste deg 5.200,- Men du trenger faktisk ikke stoppe for syklister som bruker gangfelt, med mindre de går av sykkelen før de krysser.

Hvordan er egentlig trafikkreglene for gående?

Jeg søkte på nettet men fant ikke ut om det faktisk er ulovlig å gå på rød mann. Så jeg tok kontakt med Trygg Trafikk og de forteller følgende:

Dette står det litt om i “Forskrift om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger (skiltforskriften)”

Hvis du ser på §23, så står det følgende:

“1086 Fotgjengersignal
Rødt signal betyr at gående ikke må begynne kryssing av kjørebanen hvis dette vil være til hinder for kjørende, eller innebære fare. Gående som allerede er kommet ut i kjørebanen, kan fortsette kryssingen.

Grønt signal betyr at gående kan krysse kjørebanen. Blinkende, grønt signal varsler at signalet om kort tid vil skifte til rødt, og har samme betydning som rødt signal.”

Dette betyr at du kan gå på rød mann så lenge du ikke er til hinder.

 

trafikklys

Trafikkregler for gående

Som gående regnes også den som går på ski eller rulleski, fører rullestol, sparkstøtting, aker kjelke, leier sykkel eller moped, triller barnevogn eller bruker lekekjøretøy.

§19. Særlig bestemmelser for gående

1 Gående skal nytte gangveg, fortau eller vegens skulder. Er ikke dette mulig, kan gående nytte sykkelveg, sykkelfelt.

Når du går langs veien skal du gå ytterst til venstre, men ytterst til høyre dersom du triller en sykkel. Dersom særlige forhold tilsier det kan du velge å gå på høyre side.

2 Gående skal krysse kjørebanen i gangfelt, på gangbru eller i gangtunnel når det finnes i nærheten. Ellers skal gående gå rett over kjørebanen og fortrinnsvis ved vegkryss.

Før kryssing av kjørebanen utenfor gangfelt skal gående forvisse seg om at det ikke volder fare for eller unødig hindrer eller forstyrrer annen trafikant.

Trygg Trafikk anbefaler:

  • Bruk gangveier og fortau der det finnes. Gå så langt ut på siden som mulig, lengst fra bilene.
  • Når flere går langs en vei uten fortau, er det tryggest å gå etter hverandre.
  • Velg alltid å gå på den tryggeste siden av veien. Det er vanligvis venstre side, da ser vi lettere de bilene som kommer mot oss. I noen tilfeller er det bedre oversikt eller bedre plass på høyre side, og da kan den siden velges.
  • Er det tryggest på høyre side, for eksempel i en uoversiktlig venstresving, er det viktig å lære barn nøyaktig hvor de skal gå over veien, det vil si der oversikten er best, og i god tid før en sving eller bakketopp.
  • Til små barn er det lurt å bruke konkrete kjennemerker i nærmiljøet i tillegg til høyre og venstre. For eksempel: ”Når vi går til butikken, går vi langs det gule gjerdet”.
  • Sørg for å være godt synlig i trafikken. Bruk alltid refleks i mørket.

 

facebook 3 twitter 3

Følg oss                   Følg oss

 

 

1 comment for “Trafikkreglene: Kan man gå på rød mann?

  1. 4. august 2016 at 12:59

    Så bra at dere engasjerer dere for trafikksikkerhet 🙂

Legg inn en kommentar